Tagged: Oro uostas

Son Sant Joan oro uostas

Atvykimas

Keliaujant, apie svečią šalį pirmą įspūdį visada susidarai dar oro uoste. Užuodi naujus kvapus, pajauti pirmus temperatūrinius skirtumus, išgirsti autentišką čionykščių kalbą, sutinki visai kitokio gymio, temperamento ir išraiškos žmones.  Skrisdamas į Maljorką visų...